1. Fiil ayır(ıl)mak, böl(ün)mek, tefrik etmek, kopar(ıl)mak, parçala(n)mak.
    The rope severed under heavy load.
    An island severed from the mainland by 40 miles of water. She used scissors to sever the threads.
  2. Fiil (ilişkiyi) kesmek.
    She had severed all ties with her parents.
  3. Fiil, Hukuk (mülkü) parçalara ayırmak.
  4. Fiil ayırt etmek, fark gözetmek.
biriyle irtibatını kesmek Fiil
alışverişi kesmek Fiil
davaların ayrılması talebi İsim, Hukuk
sözleşmeyi bozmak Fiil
bir sözleşmeyi feshetmek Fiil
bir kanunu kaldırmak Fiil
diplomatik ilişkileri kesmek Fiil
ayırmak Fiil
kiliseden ayrılmak Fiil
ilişkileri kesmek Fiil
ilgisini kesmek Fiil
ipi koparmak Fiil
biriyle ilişkiyi kesmek Fiil
... ülkesine ekonomik yardımı kesmek Fiil
  1. lover
patriotism İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
peace-loving
Some Like It Hot Özel Isim, Sinema