1. İsim, Gıda ve Mutfak elek
  2. kalbur, elek, kevgir, süzgeç.
    He has a head like sieve: Hiçbir şey kafasında yer etmez.
  3. boşboğaz, geveze, sır saklayamayan kimse.
  4. elemek, süzmek, kalburdan/süzgeçten geçirmek.
elek İsim, Gıda ve Mutfak
elek
aklında bir şey tutamamak Fiil
elek gibi zihni olmak Fiil
kalbur-göze, cidarında gözenekler (
sieve pores) bulunan bitki gözesi.
kalbur-boru, kalbur-göze dizisi.