social life

  1. İsim içtimai hayat
  2. İsim, Sosyoloji sosyal yaşam
  3. sosyal hayat
  4. toplumsal hayat
sosyal hayattan uzaklaşmak Fiil
sosyal yaşamın göbeği