1. Sıfat tek, biricik, yegâne, yalnız.
  the sole living relative: hayattaki biricik akraba.
 2. Sıfat eşsiz.
 3. Sıfat kişiye özel. şahsî, tek başına, başlı başına.
  He has the sole responsibility for doing this job:
  Bu işi yapmanın sorumluluğu tek başına onun üzerindedir.
 4. Sıfat bekâr, evlenmemiş.
 5. taban, ayak veya ayakkabı tabanı.
  sole leather: taban köselesi.
 6. taban, bir şeyin alt kısmı/tabanı.
 7. ayakkabıya pençe vurmak.
 8. İsim dil balığı
  (Solea solea).
birinin tek desteği olmak Fiil
ailesinin tek desteği olmak Fiil
pençe
taban
pençelemek Fiil
dil balığı İsim, Hayvan Türleri
tek kişilik tüzel şahıs (krallık , piskoposluk gibi
benekli dilbalığı İsim, Hayvan Türleri
bekâr kadın
evli olmayan kadın
dil balığı filesi.
(kundura, çizme vb. için) yarım pençe. İsim
(a)
zool. kızıl dil (balığı)
(Pleuronectes microcephalus), (b)
Brit.- argo aptal kız.
dil balığı İsim, Hayvan Türleri
lekeli dil balığı İsim, Hayvan Türleri
tek yüzgeçli dil İsim, Hayvan Türleri
ak dil İsim, Hayvan Türleri
tek hesap
tek başına duran ilan
yegâne temsilci
tek acentelik
yegâne temsilci
tek acente
(yangın sigortası) yegane ve şartsız sahibi
tek madde
münhasır pazarlık etme hakkı
tek bir nüsha olarak yayımlanan poliçe
başka sureti bulunmayan poliçe
tek satın alıcı
bir kazanın tek nedeni
birkaç kişilik şirket
tek kişilik organ
tek kişi firması
tek borçlu
yegâne müdür
tek dağıtıcılık hakları İsim
tek dağıtıcı hakları İsim
vasiyeti tenfizde tek görevli memur
tek mirasçı
yegâne mirasçı
tek hâkim
tek vasiyet eden kimse
tek vasiyet edilen kimse
tek uğraş
yegâne malik
tek mülkiyet sahipliği
münhasır mülkiyet hakkı
taban
altlık
(US) yegâne mal sahibi
tek başına işletme kuran kişi
(US) özel şirket
şahıs işletmesi
şahıs şirketi İsim, Şirketler Hukuku
yegâne temsilci
tek temsilci
tek sorumlu
tek hak
yayım hakkı tekeli
tek kiracı
tekel
kendi adına dükkânı olan
tek başına işletme kuran kişi
sermaye koyan ve bütün riski taşıyan kişi
şahıs şirketi İsim, Şirketler Hukuku
tek yediemin
yegâne kullanım hakkı
tek kullanma hakkı
kendi adına ve hesabına ticaret yapan evli kadın
bir kimsenin güvendiği tek ümit olmak Fiil
tek acente olmak Fiil
birinin temsilcisi olmak Fiil
birinin yegâne temsilcisi olmak Fiil
tek dağıtıcı olmak Fiil
ferdi mudi emanet servisi
münhasıran satma şartı
(Br) kendi adına ve hesabına ticaret yapan kadın
yalnız kendi hesabıma
yegâne yetkili olmak Fiil
dağıtım hak kının yegâne sahibi olmak Fiil
tek distribütör
tek sahipli bir işletmeyi ortaklığa çevirmek Fiil
tek sahipli bir işletmeyi ortaklığa çevirmek Fiil