stand corrected

  1. Fiil hata yaptığını kabul etmek
  2. Fiil hatasını anlamak
  3. Fiil söylediğini düzeltmek
Düzeltiyorum, ...
Yanıldığımı kabul ediyorum.