1. (a) göze çarpmak/batmak, sivrilmek, belirmek, tebarüz etmek, (b) karşı koymakta direnmek/inat etmek,

    mec. Nuh deyip peygamber dememek.
talebinde ısrar etmek Fiil
üstün, değerli, kıymetli (kimse).
ayrıksın, başkalarına uymayan ve acayip fikirlerinde direnen kimse.
bir düşmana karşı dayanmak Fiil
birşeye itiraz etmek Fiil
birşeyle mücadele etmek Fiil
birşeyin karşısında durmak Fiil
birşeye karşı çıkmak Fiil
birşeyi reddetmek Fiil
birlikte gitmemek Fiil
engine açılmak.
denize çıkmak Fiil
... ile öne çıkmak Fiil
üstün, değerli, kıymetli (kimse).
ayrıksın, başkalarına uymayan ve acayip fikirlerinde direnen kimse.