standard paper

kâğıt para standardı
kâğıt para standardı (kâğıt paranın altın , gümüş veya diğer bir mal listesinden karşılığı olmaksızın
tedavüle sürülmesi esasına dayanan para sistemi
kâğıt para standardı