start a conversation

  1. Fiil bir konuşmayı başlatmak
  2. Fiil konuşmayı başlatmak