1. dik, sarp, yalçın.
  a steep climb: dik yokuş.
  steep shore: sarp kıyı.
  cliff that falls
  steep into the sea: denize dimdik inen uçurum.
 2. (a) (fiyat vb.) aşırı, çok yüksek, fahiş.
  steep price: aşırı/fahiş fiyat. (b) abartmalı, mübalâğalı,
  inanılması güç.
  steep story: inanılmaz hikâye.
  That's a bit steep!
  k.d. Bu kadarı da biraz fazla!
 3. dik yokuş, uçurum.
 4. demleme(k), demlen(dir)me(k).
  The tea is steeping.
 5. doldurma(k), içine işletme(k), bürüme(k), boğma(k).
  an incident steeped in mystery: esrara bürünmüş
  bir olay.
  steeped in ignorance: cehalete boğulmuş, kara cahil.
 6. (bir konuya) dalmak, derinleşmek.
  steeped in the classics: klâsikler üzerinde derin bilgi sahibi.
 7. içinde bir şey ıslatılan sıvı/kap.
demlemek Fiil
diklenmek Fiil
sarplaşmak Fiil
bayırlaşmak Fiil
dikleştirmek Fiil
sarp
aşırı talep
fiyatların birden aşırı düşmesi
yüksek fiyat
fahiş fiyat
dik dam
inanılmayacak hikâye