1. Geçişli Fiil istif etmek, üstüste yerleştirmek.
    We stowed all the boxes in the attic.
  2. Geçişli Fiil (ambar, oda vb.) içine alabilmek/sığdırmak, istiap etmek.
  3. Geçişli Fiil durdurmak, son vermek.
    stow the talk! Sus! Sesini kes!
  4. Geçişli Fiil kırpmak, kesmek, budamak, kırparak düzeltmek.
bir sandığa tıka basa giysi doldurmak Fiil
bir vagona yüklemek Fiil
vagona yükleme yapmak Fiil
vagona yükleme yapmak Fiil
(a) saklamak, (b) ambara yerleştirmek, (c) kaçak seyahat etnek için vapur/uçak içinde saklanmak.
yükü geminin ambarına istif etmek Fiil
yükü istif etmek Fiil
dur
kes
sesini çıkartma
öteberiyi tavan arasına kaldırmak Fiil