sure enough

  1. gerçekten, hakikaten, umulduğu/beklendiği gibi, muhakkak.
  2. besbelli, âşikâr, muhakkak, gerçekten, sahiden.
    I said he would come and sure enough he did: O
    mutlaka gelir dedim, işte geldi.
    and sure enough he won the elections: gerçekten de seçimi kazandı.
gerçek, hakikî. Sıfat