1. İsim, Din ve İnanç taqwa
  2. piety
  3. piousness
pious Sıfat, Din ve İnanç
pious Sıfat, Din ve İnanç

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Allah korkusu ile Allah’ın yasakladığı şeylerden, ... gereksiz şeylerden korunma, sakınma