tanımlanmak

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Tanımı yapılmak, târif edilmek