tarihlerin doğru olup olmadığını incelemek

  1. Fiil to verify dates