teach one's grandmother to suck eggs

  1. Fiil (bokum bana yüzme öğretiyor) ustasına bir şey öğretmeye kalkışmak
  2. Fiil tereciye tere satmak
tereciye tere satmak, (bir şeyi çok iyi bilen kimseye) akıl öğretmeye kalkışmak.
Don't teach your
grandmother to suck eggs: Tereciye tere satmaya kalkışma (Bana akıl mı öğreteceksin?)