territorial claim

  1. bir kara parçası üzerindeki talep
  2. ilhak için toprak parçası talep etme