halkın elinde olmak Fiil
halkın özgürlüğünü kaldırmaya yeltenme
halkın elinde olmak Fiil
halkı önyargılı yapmak Fiil
halk düşmanı
kamuoyuna başvurmak, (siyasî) referandum yapmak.
devletin halk tarafından yönetilmesi
halktan vergi almak Fiil
halkın sırtına yüklenen yükler İsim
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Fiil
halkın güvenini yıkmak Fiil
halkın güveninıyıkmak Fiil
halkın göçü
halkın arasına nüfuz etmek Fiil
halkın genel protestosu İsim
(iktidar) halkta olmak Fiil
(yetki) halkın elinde olmak Fiil
halkın egemenliği
halkı dehşete salmak Fiil
halkın sesi
halkın iradesi İsim
genel halk
halk partisi
millet-ordu işbirliği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
halkı ayaklanmaya tahrik etmek Fiil
halktan bir vergiyi kaldırmak Fiil
halkı isyana teşvik etmek Fiil
alem ne der ?
başkalarının işine bakma
başkalarının işiyle uğraşma
avrupa halk eğitimi bürosu İsim
çoğu kimsenin gözünde
bir geçidi kalabalıkla tıkamak Fiil
adamına düşmek Fiil
krizden etkilenen halk
ast durumda olanlar
meslek dışındakiler
aralarını açmak, aralarına kara kedi sokmak.
sıradan halk
Fransızlar, Fransız halkı.
ileri gelenler
sorumlu kişiler
zenginler