1. Fiil dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.
  2. Fiil, Tıp (ilâç/zehir vb. etkisine) dayanmak.
ağır gelmek Fiil