1. İsim kasaba, şehir.
  2. İsim (bkz: township ).
  3. İsim şehir halkı.
  4. İsim şehrin iş merkezi.
  5. İsim pazar/panayır kurulan köy.
alışverişini şehirde yapmak Fiil
bir şehri avucunun içi gibi bilmek Fiil
bir şehri avucunun içiymiş gibi tanımak Fiil
şehir hrii avucunun içiymiş gibi tanımak Fiil
bir kentin hızlı gelişimi
hızlı gelişen kent
sınır şehri
sınır kenti
sınır şehir hrii
sınır ilçesi İsim
bahçeli evler
ticaret şehri
bir şehrin fetih fethi
bir kentin çevresinde dolaşmak Fiil
üniversite şehri
(Br) Londra'ya gitmek Fiil
ticaret şehri
banliyö şehri
banliyö şehir hrii
şirketlerin bulunduğu şehir
şirket kasabası : önemli hizmet ve gelir kaynağı olarak tek bir şirkete dayanan kasaba. İsim
şehirde kapı kapı dolaşarak oy veya sipariş toplamak Fiil
bir ilçeye bağlı olmayan şehir
taşra kasabası İsim
taşra kasabası.
kasaba merkezi
il merkezi, kontluk başkenti.
sığır kasabası: B ABD'de sığır yetiştiren ufak taşra kasabası. İsim
terk edilmiş şehir
terkedilmiş şehir
ıssız şehir
nüfusu azalan şehir
büyük kentin merkezinde
içki yasağı uygulanan şehir. İsim
yaygın kent
fabrika kenti
fuar şehri
kasabaya yerleşen ilk aile
müstahkem şehir
müstahkem şehir
(US) sınır şehri
(US) sınırdaki ilk şehir
sınır şehri
bir şehirde karargâh kurmak Fiil
askeri birliklerin daimi olarak bulunduğu şehir
garnizon
hayalkent: tamamen terkedilmiş şehir İsim
yeşil kuşaklı şehir
Hansa = Hanse ile ayni anlama gelir. Loncalar Birliğine girmiş şehir.
bir kentin ileri gelenleri İsim
bir kimsenin memleketi
ev sahibi şehir
evsahibi şehir
evsahipliği yapan şehir
şehrin üzerinde tur atmak Fiil
bir komünü bir başka komünle birleştirmek Fiil
bir şehir olmak Fiil
bir şehrin belediyeleşmesi
sanayi şehri
bir şehrin sakini
kasaba
şehir dışında yaşamak Fiil
şehir dışında oturmak Fiil
sanayi şehri
endüstri şehri
şehir planı
kıyı şehri
pazar şehir hrii
pazar ili: içinde pazar kurulan şehir/kasaba İsim
orta büyüklükteki şehir
ticaret şehri
(Br) fabrika şehri
örnek şehir
(US) kaza merkezi
kendi kendini yöneten şehir
birdenbire/hızla gelişen kasaba.
doğduğu memleket
doğduğu şehir
şehre yakın
şehre yakın
yeni şehir
(Br) uydu şehir
küçük kasaba
açık şehir
şehir dışında
şehrin varoşları İsim
dolup taşan şehir
başşehir
şehre doğru gitmek Fiil
taşra şehri
şehri kargaşaya vermek Fiil
tatil kasabası İsim
gelişen şehir
(turistler) şehre yayılmak Fiil
bütün şehri dolaşmak Fiil
sahil kasabası İsim
(US) bir şehrin mahallesi
bir şehri ele geçirme
gecekondu bölgesi
bir şehri teröre salmak Fiil
örnek kent
(US) köy
kasaba
küçük kent
küçük şehir
şehre yayılmak Fiil
baş ticaret şehri
şapşallaştırmak Fiil
afallatmak Fiil
dillerde dolaşan söz
herkesin konuştuğu mesele
(a) trenlerin su aldığı ara istasyon, (b) küçük kasaba.
(reklamcılık) test şehri
Londra'ya
ticaret şehri
ticaret şehir hrii
şehir trafiği
kardeş kent
ikiz şehir
savunmasız şehir
üniversite şehri
iyi yönetilen şehir
şehir dairesi
şehir köprüsü
şoförle yolcu mahalli arasında duvarı olan limuzin
(Br) Londra'da keşide edilen çek
şehir çevresi
kasaba sicil memuru.
şehir kıyafeti
devlet vergi dairesi
şehir kurulu
belediye meclisi.
belediye encümeni üyesi İsim, Kamu Yönetimi
belediye meclisi üyesi İsim, Kamu Yönetimi
kasaba tellâlı.
şehir gelişimi
belediye bölgesi
belediye vergisi
şehirli
şehir genişlemesi
devlet ormanı
havagazı
belediye binası.
halk konağı İsim, Kamu Yönetimi
şehirdeki ev,
Brit. belediye dairesi.
şehir hapishanesi
şehir kütüphanesi
şehir hayatı
şehir arsası
şehir kanalizasyonu
(US) belediye yönetimi
belediye meclisi toplantısı
(kamu işlerini görüşmek için) seçmenler toplantısı.
belediye memuru
sınır şehir hrii
şehir parkı
şehirli halk
şehir plancısı
(US) şehir plancısı
(US) şehir planlaması
kent planlama
(Br) şehir planlaması
şehir planlaması
şehir hapishanesi
şehir arazisi
(Br) şehir arazisi
emlak gayri menkulü
(Br) şehir vergileri İsim
şehir vergileri İsim
şehir arşivi
(Kanada) belediye meclisi başkanı
şehir çöpü
(Br) şehir çöplüğü
şehir evi
şehir malikânesi
yerel emniyet amiri
şehir meydanı
şehir inşaat işleri müfettişi
şehir dedikodusu/havadisi, söylenti konusu.
It is the town of the town: Bütün şehrin ağzındadır,
bütün şehir ondan bahsediyor.
belediye vergisi
şehir trafiği
belediye veznedarı
şehir surları İsim
şehir su işleri İsim
şehir su işleri İsim
tellallık
şehri bir uçtan diğer uca geçen yol
bir şehri sımsıkı kuşatmak Fiil
yakındaki küçük şehir
şamata yaparak şehir hriin altını üstüne getirmek Fiil
uydukent (kendisinden uzakta bulunan , ancak ekonomik hayatı bakımından daha önemli bir başka kente bağlı ufak kent
şehirden şehire dolaşmak Fiil
şehirden şehre gezmek Fiil