value chain

değer zinciri analizi İsim, İnsan Kaynakları
değer zinciri yönetimi İsim, İşletme