1. İsim hız, sürat, birim zamanda alınan yol.
    The velocity of sound.
  2. İsim çabukluk.
    The velocity of historical change.
  3. İsim (paranın) tedavül hızı.
açısal hız İsim, Fizik
kurtuluş hızı: bir roketin yerçekimi etkisinden kurtulması için gerekli minimum hız.
sonraki hız
son hız
ses hızını geçen sürat
bağlangıç hızı
başlangıç hızı
(mermi) ilk hız. İsim
yörünge hızı: bir cismi yörüngesinde tutan en az hız.
akış sürati
dikey hız İsim, Astronomi
kayma dalgası hızı İsim, Mekanik
(para) tedavül (dolanım) hızı
bir ekonomi içinde gelir dolaşımı hızının ölçümü
ışık hızı
(para) tedavül (dolanım) hızı
bir ekonomi içinde gelir dolaşımı hızının ölçümü
paranın tedavül hızı (belirli bir dönem içinde tedavül eden toplam paranın para miktarına oranı