ventilate a coal mine

  1. Fiil bir kömür madeni ocağını havalandırmak
  2. Fiil kömür madeni ocağını havalandırmak