1. İsim, Hukuk yer bakımdan yargı yetkisi
  2. İsim, Hukuk (a) cinayet yeri/sebebi, (b) mahkeme yeri, duruşmanın yapıldığı ülke/yer, yetki dairesi.
    to change
    the venue : davayı başka mahkemeye havale etmek.
  3. İsim olay yeri.
  4. İsim toplanma/buluşma yeri.
    venue of the meet: avcıların av için buluşma yeri.
  5. İsim sav, tartışmada tutulan tez, müddea.
mahkeme mahallini değiştirmek Fiil
davanın başka yerdeki mahkemeye nakli.
davayı başka bir mahkemeye havale etmek Fiil
kibar buluşma yeri İsim
bir mahkeme yeri tespit etmek Fiil
mahalli yetkisizlik sebebiyle
kapalı yer İsim
yetkili mahkemeyi belirlemek Fiil, Hukuk
yetkili mahkemenin belirlenmesi İsim, Hukuk
yerel kaza yetkisi olan mahkeme
toplantı yeri İsim
belli yetkili bir mahkemenin gerçekleri İsim
kaza yetkisi
yetkili mahkeme kaza yetkisi