1. counter ile ayni anlama gelir. ara, boşluk: tipografide harfi oluşturan kabarık kısmın gerisinde
  mürekkeplenmeyen çukur yüzey.
 2. Sıfat (yasa, belge, vb.) geçersiz, hükümsüz, yürürlükte olmayan, mülga.
  A contract made by a person under legal age is void.
 3. Sıfat etkisiz, yaraysız, faydasız, boş, beyhude.
 4. Sıfat
  void of: …'den yoksun/mahrum, … .sız.
  a life void of meaning: anlamsız bir hayat.
  His
  words were void of sense: Sözleri manasızdı.
 5. Sıfat (içi) boş.
 6. Sıfat (makam, görev, vb.) açık, münhal.
 7. İsim boşluk, vakum.
 8. İsim açıklık.
 9. İsim boş yer.
 10. İsim
  counter ile ayni anlama gelir. ara, boşluk.
 11. Geçişli Fiil geçersiz/hükümsüz kılmak, iptal etmek.
  to void a check.
 12. Geçişli Fiil boşaltmak, çıkarmak.
  to void excrement.
 13. Geçişli Fiil .
  void of: tahliye etmek, boşalt(tır)mak.
  to void a chamber of occupants.
 14. Geçişli Fiil (bkz: vacate ).
 15. Geçişli Fiil (a) (bkz: avoid ), (b) (bkz: dismiss ), (bkz: expel ).
hükümsüzlüğü açıklanan karar
batıl olmak Fiil
yok hükmünde olmak Fiil
geçersizleşmek Fiil
geçerliğini yitirmek Fiil
yanmak Fiil
sözleşmeyi geçersiz saymak Fiil
bir seçimi geçersiz saymak Fiil
bir seçimi iptal etmek Fiil
seçimi geçersiz saymak Fiil
iptal etmek Fiil
batıl olduğunu ilan etmek Fiil
bir şeyi geçersiz yapmak Fiil
geçersiz saymak Fiil
bir şeyin hükümsüz olduğunu ilan etmek Fiil
bir şeyin geçersiz olduğunu ilan etmek Fiil
geçersiz olmak Fiil
boşluğu doldurmak Fiil
boş bırakmak Fiil
bir maddeyi geçersiz kılmak Fiil
bir maddeyi geçersiz yapmak Fiil
iptal etmek Fiil
geçersiz kılmak Fiil
tamamen geçersiz, hükümsüz, değersiz, itibarsız.
The court ruled that the claim was null and void.
hükümsüz Sıfat, Hukuk
kesin hükümsüz Sıfat, Medeni Hukuk
hükümsüzlüğü açıklanan tüzük, hükümsüz olduğu bildirilen tüzük
hükümsüzlüğü açıklanan tüzük
iptal etmek Fiil
ceza ödeyerek satışı iptal etmek Fiil
geçersiz kılmak Fiil
batıl kılmak Fiil
iptal etmek Fiil
ruhsat geçersiz sayılır
bu yasa geçersizdir
ta başlangıcından itibaren hükümsüz olma
batıl akit
batıl anlaşma
gayri nizami yapılan bir seçimi iptal etmek Fiil
gayrinizami yapılan bir seçimi iptal etmek Fiil
hükümsüz sözleşme
geçersiz sözleşme
hükümsüz mukavele
kısmen geçersiz
geçersiz hüküm kmü
hükümsüz karar
batıl karar
geçersiz hüküm İsim
batıl evlilik
batıl evlenme
geçerliğini yitirmiş ödeme emri
sağduyusuz
akıldan yoksun
haciz konulabilecek eşya olmaması
geçersiz muamele
boş duran gayri menkul
boş duran gayrimenkul
boş mekân
geçersiz işlem
geçersiz muamele
boş oy kâğıdı
boş oy pusulası
daha baştan batıl olmak Fiil
ilgi çekici bir yanı olmamak Fiil
önemsiz olmak Fiil
başlangıçtan geçersiz olmak Fiil
kanunen geçersiz olmak Fiil
tamamıyla korkusuz olmak Fiil