waiting period

  1. bekleme süresi (bir sigortanın başlangıcından sonra geçen süre ki bu süre içinde riziko vuku bulursa
    sigortacılar bu olaydan sorumlu olmayacaklardır ;
  2. İsim bekleme süresi
başlangıç bekleme süresi
(sigorta) başlangıç bekleme süresi