1. İsim (iki dağ arasındaki) derin dere, koyak, geçit.