1. Fiil küt diye/şiddetle vurmak, dövmek, çarpmak, fırlatmak (
  thwack ile ayni anlama gelir.).
 2. Fiil
  whack off: vurup bölmek/ parçalamak, kesip ayırmak/ uçurmak.
  He whacked off a couple of branches with his axe.
 3. Fiil yenmek, darbe indirmek.
 4. İsim (küt diye) vurma, vuruş, darbe.
 5. İsim pay, hisse.
 6. İsim deneme, teşebbüs, fırsat.
  have/take a whack: denemek, teşebbüs etmek.
  to take a whack at a job.
çok para harcayarak eğlenmek Fiil
şansı olmak Fiil
şansı olmamak Fiil
(denizcilik) asgari erzak payı almak Fiil
bozuk, işlemez durumda.
My stomach is out of whack. The timing of the engine is out of whack.
bıçakla kafasını uçurmak Fiil
paylaşmak, bölüşmek,
den. çıkarmak, yükseltmek.
to whack her up to 20 knots: (geminin hızını) 20 mile çıkarmak.
girişimde bulunmak Fiil
sıra ile denemek Fiil