1. İsim zaman, vakit, süre, müddet.
  to wait a long while: uzun süre beklemek.
  Just wait for while then
  I'll help you: Biraz bekle, sana yardım edeceğim.
  the while: o esnada, aynı zamanda. 2.
  esk. fırsat, vesile.
 2. Bağlaç süresince, müddetince.
 3. Bağlaç … iken, … sürece/müddetçe, … dikçe, vb.
  while I was overseas he was in Paris studying. I was reading
  a book while in hospital.
 4. Bağlaç her ne kadar, … ise de, … olduğu halde, olmakla beraber. … a rağmen, yine de.
  while the doctor did
  all he could, he couldn't save her: Doktor elinden geleni yaptığı halde onu kurtaramadı.
  while I have sympathy for these youngsters who reacted against the decision of the government, I think they went too far.
 5. Bağlaç … esnasında, o esnada, o sırada.
  while he was turning the key in the lock, someone opened the door on the other side.
 6. Bağlaç halbuki.
  You like sports, while I'd rather read.
 7. Edat …'e kadar.
  I can't see you while Sunday: Pazara kadar görüşemeyiz.
 8. Geçişli Fiil : (tembelce, âvare/boş) vakit geçirmek.
  To while away the hours.
gözaltında kayıp İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
zahmetine değmek.
I'll make it worth your while: zahmetinizin karşılığını veririm, sizi memnun ederim, karşılığını öderim.
kısa bir süre
zaman içinde Zarf
zamanla Zarf
bir süre sonra Zarf
bu müddet zarfında, bu esnada.
all this while/this long while: bütün bu zaman süresince.
alıkonulmak Fiil
zahmetine değmek Fiil
arasıra, arada bir, zaman zaman.
kısa bir süre için Zarf
bir süre Zarf
birazdan
arasıra, nadiren, bazen, bazı bazı, arada sırada, ikide bir.
arasıra, zaman zaman.
oldukça uzun bir süre
duraklamak Fiil
biraz vakit almak Fiil
biraz zaman almak Fiil
biraz sürmek Fiil
zahmete değer
vakit öldürmek Fiil
aklımdayken Zarf
hazır aklımdayken Zarf
unutmadan Zarf
unutmadan söyleyeyim Zarf
Aklımdayken …
şartlı döngü: A control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given Boolean
condition. The while loop can be thought of as a repeating if statement. (Wikipedia)
İsim, Yazılım
depolama esnasında
hazır koşullar elverişli iken
Hazır bu iş üzerinde iken.
elin değmişken
Biraz önce
biraz sonra Zarf
kısa bir süre sonra Zarf
göreve ilişkin sırrın açıklanması İsim, Hukuk
(US) sarhoş halde araba kullanmak Fiil
sarhoş halde araba sürmek Fiil
sigortasız araba kullanmak Fiil
tatildeyken yerine geçecek birini bulmak Fiil
ıkınmak Fiil
İşi ciddiye almıyor/umurunda değil/işin alayında.
Ben biraz çıkıyorum.
Bayağı zaman oldu.
epey epeyce oldu
biraz evvel
fırsatı kaçırmamak, fırsattan yararlanmak.
yanıtını hemen bilmek
ıkınmak Fiil
Demir tavında dövülür/Eldeki fırsatı kaçırma.
dere geçerken at değiştirmek Fiil
ötmek Fiil
demir tavında dövülür