win the applause of the audience

  1. Fiil seyirci ve dinleyicilerin alkışını almak
  2. Fiil seyirci ve dinleyicilerin alkışıni almak