1. cliff
  2. precipice
  3. scarp
  4. heugh
escarpment
helper
lover
friend
love
beloved
to be of help Fiil
to help Fiil
to assist Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Dik ve ... yer yarığı
  2. Ağız suyu, luab
  3. Sevgili