carry out a task

  1. Fiil bir görevi yerine getirmek
  2. Fiil bir görevi yapmak