controlling company

  1. ana şirket
  2. bir ya da daha çok sayıdaki şirketin hisselerinin yarısından çoğunu ya da tamamını elde tutmak amacı ile oluşturulmuş şirket
  3. ana şirket (birden çok şirketi kontrolü altında bulunduran şirket
  4. bir ya da daha çok sayıdaki şirketin hisselerinin yarısından çoğunu ya da t
ana şirket muhasebesi İsim