defer until further notice

  1. Fiil müteakip bir tebligata (bildiriye) kadar ertelemek
  2. Fiil müteakip bir tebligata kadar ertelemek