extraterritoriality

  1. İsim, Rekabet Hukuku bir ülkenin milli hukuk kurallarının ülke dışında uygulanması
  2. İsim bulunduğu ülke yasalarından bağışıklık/muafiyet: bulunduğu ülke yasa ve mahkemelerine uymak zorunda olmama
    (yabancı diplomatlara uygulanan milletlerarası anlaşma).
  3. İsim bir devletin yabancı ülkelerdeki uyruklarına uyguladığı yasalar.
ülkedışılık İsim, Uluslararası Hukuk