uygun fiyat vermek Fiil
uygun fiyat teklif etmek Fiil
piyasa rayici