1. corridor
  2. lobby
  3. hall
  4. passageway
  5. gate
  6. gallery
  7. passage
land corridor
air corridor
transportation corridor İsim
transport corridor İsim
upstairs corridor
approach corridor

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir yapıda ... dar geçit