provide someone with something

  1. Fiil birine birşeyi sağlamak
  2. Fiil birine birşeyi temin etmek
  3. Fiil birine birşeyi tedarik etmek
  4. Fiil biri için birşey sağlamak
  5. Fiil biri için birşey temin etmek
  6. Fiil biri için birşey tedarik etmek