ragged edge

  1. İsim (uçurum vb.) kenar.
  2. İsim sınır, hudut, eşik, had, kenar, uç.
tehlikeli bir durumda, râmak kalmış, (tehlike vb.'nin) eşiğinde/kenarında.