selling pressure

satış baskısı altında olmak Fiil
satış gelirlerini artırmak amacıyla tüketicinin gerçek gereksinimleri ya da kaynaklarını dikkate almadan yapılan zorlama satış
sipariş almaya uğraşmaktansa
uzun vadede müşterilerin güven ve saygısını kazanmayı amaçlayan satış yöntemi
zorlamalı satış