1. Fiil (ayak) sürümek, ayakları sürüyerek yürümek/dansetmek.
  walked along shuffling his feet.
 2. Fiil
  shuffle into: güçlükle/acemice ilerlemek.
 3. Fiil
  shuffle in/into/out of: kaçınmak, kaçamak yolu aramak, sıyrılmaya çalışmak.
  to shuffle out
  of a difficult situation: zor bir durumdan sıyrılmak.
  to shuffle out of one's responsibilities: sorumluluktan kaçınmak.
 4. Fiil (iskambil kâğıtlarını vb.) karmak, karıştırmak, değiştirmek, karmakarışık etmek.
 5. Fiil (bir şey öteye beriye) sürüklemek.
 6. İsim ayak sürüme/ sürüyerek yürüme.
 7. İsim kaçınma, kaçamak, hile.
 8. İsim karma, karıştırma.
 9. İsim ayağı sürüyerek yapılan dans.
  double shuffle: bir ayağı iki defa sürüyerek yapılan dans figürü.
veri karma İsim, Hukuk
notlarını karıştırmak Fiil
işini ihmal ederek görmek Fiil
karmak Fiil
arada kaynamak, gümbürtüye gitmek, karambole gelmek Fiil, Deyim
yönetici kadro değişiklikleri İsim
arada kaynamak, gümbürtüye gitmek, karambole gelmek Fiil, Deyim
ortadan kaldırmak Fiil
deve yapmak Fiil
ayaklarını sürüyerek içeri girmek.
hükümet değişikliği
(a) (sorumluluğu vb.) üstünden atmak, başından savmak, (işin içinden) sıyrılmak, aldırmamak, (b) sürünerek gitmek, (c) ölmek.
sorumlulukları başkalarının üzerine atmak Fiil
(elbiseyi) alelacele giymek.
ayaklarını sürüyerek (odadan) çıkmak.
shuffle something out of sight: birşeyi telâşla ortadan
kaldırmak/saklamak. 10
shuffle through (a task): bir işi üstünkörü/baştan savma yapmak.
sorumluluktan kaçınmak Fiil
kartları karıştırmak Fiil
hükümette değişiklik yapmak Fiil
kâğıtları toparlayıp bir çekmeye tıkmak Fiil
politik bakımdan merkeze yaklaşmak Fiil
aleacele toplayıp ortadan kaldırmak.