1. İsim yetenek, kabiliyet.
  skill in doing sth: bir şey yapma kabiliyeti.
 2. İsim hüner, marifet, maharet, ustalık, hazakat, beceri.
  skill in the use of fire arms: silah kullanmada
  ustalık, keskin nişancılık.
 3. İsim anlayış, kavrayış.
 4. İsim sebep, neden.
 5. Geçişsiz Fiil önemli olmak, farketmek.
  Maybe she was a soprano, it skills not: Belki de soprano idi, orası önemli değil.
 6. Geçişsiz Fiil yararlı/faydalı olmak, faydası dokunmak.
iletişim becerileri İsim, İnsan Kaynakları
becerisini rakibininkiyle ölçmek Fiil
sosyal beceriler, teknik olmayan beceriler İsim, İnsan Kaynakları
meleke kazanmak Fiil
iş becerisi
hünerli
daha büyük bir beceri göstermek Fiil
oldukça iyi bilgi veya beceri
avukatlık mahareti
beceri oyunu
el becerisi
mihaniki beceri
yeni temel beceri (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
problem çözme becerisi İsim, Psikoloji
meslek becerisi
makul dikkat ve beceri
makul beceri
hüner göstermek Fiil
sosyal beceri
teknik beceri
teknik maharet
teknik hüner
ustalıkla
gerekli titizlik ve beceriyi göstermek Fiil
bir sanatta normal beceri
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Fiil
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Fiil