to application someone to do sth

birini bir şey yapsın diye belirlemek Fiil