address sb

  1. Verb birine yanaşıp konuşmaya başlamak
birinden bilgi istemek Verb
birine başvurmak Verb
birini azarlamak Verb
malları birinin adresine teslim etmek Verb
birine kur yapmak Verb
birinin adını ve adresini almak Verb
birinin adını ve adresini almak Verb
birinin adıni ve adresini almak Verb