air cover

  1. Noun hava/uçak himayesi, himaye uçağı