defeat at the polls

  1. seçim sandığında yenilgi
  2. Verb seçimde yenilgiye uğramak
  3. Verb seçimde yenmek