detriment

  1. Noun zarar, ziyan, kayıp, hasar.
    to the detriment of: zararına, aleyhine, tehlikeye atarcasına.
    He
    smoked a lot, to the detriment of his health.
    without detriment to: zarar vermeksizin, tehliksesizce.
  2. Noun zarar/ziyan sebebi, zarar/ziyan/kayıp doğuran şey, zararlı şey.
zararlı çıkmak Verb
vuku bulmuş olan hasar
...'ın zararına
'nın zararına
...'ya zarar vermeden
menfaatlerimize halel gelmeksizin