draft contract

  1. sözleşme taslağı
sözleşme tasarısı hazırlamak Verb
bir sözleşmenin kaba bir taslağı