have one's lessons perfect

  1. Verb derslerini çok iyi öğrenmiş olmak