local custom

  1. Noun, Law yerel örf ve adet
  2. mahalli âdet
  3. mahalli örf
yerel âdete göre