make a large hole in one savings

  1. Verb tasarruflarında büyük delik açmak
tasarruflarında büyük delik açmak Verb